Mehmet Kaplan Hayati Siir Tahlilleri  

Posted by Siir Tahlilleri in , , ,

Prof. Dr. Mehmet Kaplan
(1915 - 1986)

 
Hayatı
05-03-1915 tarihinde Eskişehir Sivrihisar’da doğmuştur. Ortaöğrenimini Eskişehir’de tamamladı. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Edebiyatı asistanı, 1939′da lisans, 1942′de doktora, 1943’de doçent, 1952’de profesör oldu.
1958-1959’da Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde dekanlık ve rektör vekilliği görevlerinde bulundu. Kaplan’ın ilk yazıları 1930’ların sonunda Gençlik, İnkılapçı Gençlik dergilerinde göründü. 1943-1946 arasında İstanbul dergisinde yayınlanan inceleme ve eleştiri yazılarıyla tanındı. 1947’den sonra Hareket, Şadırvan, İstanbul, çağrı, Hisar, Türk Edebiyatı gibi dergilerde yazdı.
Önceleri incelemelerini metnin anlatım biçimine dayandırırken; daha sonraki yıllarda sanatçının kişiliği, biyografisi, psikolojisi gibi öznel etkenlerle metin arasında bağlantılar kuran bir yaklaşımla edebiyat tarihine yöneldi. Dilin yenileşmesi karşısında tavır aldı. Kaplan’ın yabancı dilleri: Fransızca, İngilizce, Almanca’dır. 23-02-1986 tarihinde aramızdan ayrılmıştır.
Görevleri
1939-1983 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde asistan, doçent ve profesör.
1958-1960 Erzurum Atatürk Üniversitesi rektör yardımcısı, Edebiyat Fakültesi kurucu dekanı
1962-1983 Yeni Türk Edebiyatı Kürsüsü Başkanı
1973 İstanbul Üniversitesi senatosu üyeliği.
1974-1978 İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Müdürü.
1982-1983 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı
1983-1986 İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Müdürü.
1983-1986 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Kurul üyeliği.
1984-1986 Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde ve M. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Türk Dili ve edebiyatı bilim dallarında lisans üstü eğitim.
(Ayrıca Kültür Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilâtı komisyonlarında üyelik.)


Eserleri
Akademik tezler:
Travay: Eşrefoğlu Rumi, Hayatı ve Eserleri, 1937
Lisans Tezi: Emir Sultan, 1939
Doktora Tezi: Namık Kemal, Hayatı ve Eserleri, 1942
Doçentlik Tezi: Tevfik Fikret ve Şiiri, 1944
Profesörlük Tezi: Şiir Tahlilleri I (Akif Paşa’dan Yahya Kemal’e)

Kitaplar:

A. İlmî Araştırmalar:
1.
Tevfik Fikret ve Şiirleri, 1946, genişletilmiş bsk. 1971, 1978, son baskı 1998
2. Namık Kemal, Hayatı ve Eserleri, 1948
3. Şiir Tahlilleri I (Akif Paşa’dan Yahya Kemal’e), 1954, son baskı 1999
4. Tanpınar’ın Şiir Dünyası, 1963, 1983.
5. Şiir Tahlilleri II (Cumhuriyet Devri Türk Şiiri), 1965, ilâvelerle 1973, 7. bsk. 1998) son baskı 1999
6. Hikâye Tahlilleri, 1979, 7.bsk.1994
7. Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar I, 1976, son baskı 1999.
8. Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar II , 1987, son baskı 1999.
9. Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 3: Tip Tahlilleri, 1985, son baskı 1996

B. Denemeler, İncelemeler, Mektuplar
1.
Nesillerin Ruhu, 1967, 4. bsk. 1978, son baskı 1999.
2. Büyük Türkiye Rüyası, 1969, 4. bsk. 1998
3. Edebiyatımızın İçinden, 1976, 1998,
4. Türk Milletinin Kültürel Değerleri, 1977
5. Oğuz Kağan Destanı, 1979
6. Kültür ve Dil, 1982, 11. bsk. 1998, son baskı 1999.


C.1. Metin Neşri (Bugünkü Dile Çevirme ve Önsöz)
1.
Ahmet Haşim’den: Bize Göre, Gurebahane-i Laklakan, Frankfurt Seyahatnamesi, 1969, 1981.
2. Ziya Gökalp’tan: Türkçülüğün Esasları, 1972.
3. Namık Kemal’den: İntibah, 1972

C.2. Metin Derlemesi ve Neşri (Öğrencileriyle birlikte)
1.
Köroğlu Destanı, (Behçet Mahir Efendi’den Mehmet Akalın, Muhan Bali ile), 1973.
2. Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi I 1839-1865 (İ. Enginün, Birol Emil ile) 1974, 1988

Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi II 1865-1876 (İ. Enginün, B. Emil ile birlikte), 1978, 1993.
Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi III (A. Vefik Paşa, A. Midhat, Ş. Sami vs.) (İ. Enginün, B. Emil, Z. Kerman ile birlikte), 1979,
Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi IV (Ekrem, Hâmid, Sezai ve Ara nesil, (İ. Enginün, B. Emil, Z. Kerman ile birlikte), 1982
Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi V (M. Naci, B. Fuad, A. Rasim vs. (M. Kaplan’ın izinden İ. Enginün, B. Emil, Z. Kerman tarafından) 1989

3. Devrin Yazarlarının Kalemiyle Millî Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal, II c. (İ. Enginün, B. Emil, N. Birinci, A. Uçman’la birlikte), 1981, 1992
4. Atatürk Devri Fikir Hayatı, II c., İ. Enginün, Z. Kerman, N. Birinci, A. Uçman ile birlikte)1981, 1992.
5. Atatürk Devri Türk Edebiyatı, II c., (İ. Enginün, Z. Kerman, N. Birinci, A. Uçman ile birlikte)1982, 1992
6. Atatürk Şiirleri, (N. Birinci’yle birlikte), 1982, 1995
7. Cenap Şahabettin’in Bütün Şiirleri (İ. Enginün, B. Emil, N. Birinci, A. Uçman ile birlikte) 1985.

D. Lise Ders Kitapları:
Edebiyat Lise 1 1976, Edebiyat Lise 2 1977, Edebiyat Lise 3, 1977.

E. Ahmet Hamdi Tanpınar İçin
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Bütün Şiirleri, 1976. Yazarın kitap halinde olan, süreli yayınlarda yayınlanan ve evrakından kalan şiirlerini bir araya getirdi.
XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Beş Şehir, Huzur, Mahur Beste, Sahnenin Dışındakiler, Saatleri Ayarlama Enstitüsü gibi kitapların Tanpınar’ın ölümünden sonraki baskılarına ön ayak oldu ve önsöz yazdı.
Edebiyat Üzerine Makaleler (Haz: Z. Kerman), Yaşadığım Gibi (Haz: B. Emil), Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Mektupları (Haz: Z. Kerman) kitaplarına önsöz yazdı.
Ölümünden Sonra
1.
Mehmet Kaplan’dan Seçmeler, 2 c., Haz. İnci Enginün, Zeynep Kerman, 1988.
2. Âli’ye Mektuplar (Haz: İnci Enginün-Zeynep Kerman), 1992.
3. Sevgi ve İlim (Haz. Ezel Erverdi), 2002.
Not: Mehmet Kaplan’ın 1939-1986 tarihlerinde yazdığı 1517 deneme- makaleden bir kısmı yukarıda adı geçen kitaplara girmiş, onların bir kısmı ve 124 tercümesi, 22 şiiri yayınlarda kalmıştır. Mehmet Kaplan’ın bibliyografyası:
1. Mehmet Kaplan’a Armağan, İ. Enginün, Z. Kerman, 1984,
2. Mehmet Kaplan Hayatı ve Eserleri, Z. Kerman, İnci Enginün, 2000, (Mehmet Kaplan’ın hatıralarıyla birlikte) kitaplarında yayınlanmıştır.

Cevirisi Yapilan Siirler  

Posted by Siir Tahlilleri in , ,

    Ahmed ARİF
    .   Thirty Three Bullets

    Behçet NECATİGİL
    .   At My Touch It Turns Into A Faded Rose

    Bülent ECEVİT
    .   Turkish-Greek Poem

    Cahit KÜLEBİ
    .   Story

    Cahit Sıtkı TARANCI
    .   I Want A Country

    Cemal SÜREYA
    .   A Butt Cast In The Sea
    .   Rose
    .   The Yellow Heat

    Cevat ÇAPAN
    .   Winter is Over

    Melih Cevdet ANDAY
    .   Remembrance

    Metin ALTIOK
    .   Coffee, Cognac and a Book
    .   Reverie
    .   Wind

    Nâzım HİKMET
    .   On Living
    .   The Blue-eyed Giant, The Miniature Woman And The Honeysuckle
    .   The Japanese Fisherman
    .   The Walnut Tree
    .   Things I Didn't Know I Loved
    .   Today Is Sunday

    Oğuz TANSEL
    .   Poplar Tree

    Orhan Veli KANIK
    .   Pro Patria
    .   Spread Out
    .   Sunday Evenings
    .   The Tavern

    Pir Sultan ABDAL
    .   The Rough Man Entered The Lover's Garden

    Rıfat ILGAZ
    .   Are You A Thinking Man ?
    .   In Poetry
    .   In Every Language
    .   My Last Poem
    .   Only If I Know
    .   Skyscrapers
    .   They Won't Know

    Yahya Kemal BEYATLI
    .   The Silent Ship

Bestelenen Siirler  

Posted by Siir Tahlilleri in , , ,

A. KADİR
   Gece İçinde, Ezginin Günlüğü - Gece İçinde
   Gelen Benim, Ezginin Günlüğü - Gelen Benim
   Koru Kendini, Ahmet Kaya - Koru Kendini
   Mahpusane Düşünceleri, Ezginin Günlüğü - Mahpusane Düşünceleri
   Mutlu Olmak Varken, Ezginin Günlüğü - Mutlu Olmak Varken
   Sabah Türküsü, Ezginin Günlüğü - Sabah Türküsü
   Ve Çocuklar, Ezginin Günlüğü - Ve Çocuklar

Afşar TİMUÇİN
   Akşam Şarkıları, Ezginin Günlüğü - Akşam Şarkıları
   Ayrılıkta Söylenmiş Bir Yaz Türküsü, Ezginin Günlüğü - Ayrılıkta Söylenmiş Bir Yaz Türküsü
   Bir Masalda Türkü, Ezginin Günlüğü - Bir Masalda Türkü
   Çocuğun Kurguları, Ezginin Günlüğü - Çocuğun Kurguları

Ahmed ARİF
   Ay Karanlık, Ahmet Kaya - Maviye Çalar Gözlerin
   Hasretinden Prangalar Eskittim, Ahmet Kaya - Hasretinden Prangalar Eskittim
   Kara, Grup Ekin - De Be Aslan Karam
   Otuzüç Kurşun, Grup Baran - Otuzüç Kurşun
   Otuzüç Kurşun, Zülfü Livaneli - Kirvem
   Suskun, Fikret Kızılok - İki Parça Can
   Suskun, Ahmet Kaya - Ağlama Bebeğim
   Unutamadığım, Grup Baran - Unutamadığım
   Uy Havar!, Ahmet Kaya - Oy Havar
   Vay Kurban, Grup Baran - Seni Sevmek Felsefedir

Ahmet Muhip DRANAS
   Fahriye Abla, Özdemir Erdoğan - Fahriye Abla

Ahmet TELLİ
   Konuğum Ol, Yeni Türkü - Konuğum Ol

Aleksandr Sergeyeviç PUŞKİN
   Bilinmeyen Ülke, Ezginin Günlüğü - Bilinmeyen Ülke

Arkadaş Zekai ÖZGER
   Aşkla Sana, Ahmet Kaya - Alnında Dağ Ateşi

Ataol BEHRAMOĞLU
   Bu Dert Beni Adam Eder, Ahmet Kaya - Bu Dert Beni Adam Eder
   Sen Giderken, Ezginin Günlüğü - Sen Giderken

Attila İLHAN
   Acı Ninni, Ahmet Kaya - Acı Ninni
   Ah!, Ahmet Kaya - Ah!
   An Gelir, Ahmet Kaya - An Gelir
   Böyle Bir Sevmek, Ahmet Kaya - Böyle Bir Sevmek
   Cinayet Saati, Ahmet Kaya - Cinayet Saati
   Grev(Dilekçe), Ahmet Kaya - Grev (Dilekçe)
   Haçan Ölesim Gelir, Ahmet Kaya - Haçan Ölesim Gelir
   Hiçbir Şeyimsin, Ahmet Kaya - Hiçbir Şeyimsin
   Jilet Yiyen Kız, Ahmet Kaya - Hiçbir Şeyimsin
   Lili Marlen Türküsü, Ahmet Kaya - Lili Marlen Türküsü
   Mahur, Ahmet Kaya - Mahur
   Rinna Rinna Nay, Ahmet Kaya - Rinna Rinna Nay
   Sen İnsansın, Ahmet Kaya - Sen İnsansın
   Sultan-ı Yegâh - Nur Yoldaş - Sultan-ı Yegâh
   Tut ki Gecedir, Ahmet Kaya - Tut ki Gecedir
   Yangın Gecesi, Ahmet Kaya - Başım Belada

Barış PİRHASAN
   Yağmurun Elleri, Yeni Türkü - Yağmurun Elleri  

Bedri Rahmi EYUBOĞLU
   Karadut, Fatih Kısaparmak - Karadut
   Zindanı Taştan Oyarlar, Zülfü Livaneli - Yiğidim Aslanım

Behçet AYSAN
   Bir Eflatun Ölüm, Ezginin Günlüğü - Bir Eflatun Ölüm
   Karasevda, Ezginin Günlüğü - Karasevda
   Kuşlar da Gitti, Ezginin Günlüğü - Kuşlar da Gitti
   Sesler ve Küller, Ezginin Günlüğü - Sesler ve Küller

Behçet Kemal ÇAĞLAR
   İstiyorum, Atilla Atasoy - Bir Sevgi İstiyorum
   Kalamış, Münir Nurettin Selçuk - Kalamış

Bekir Sıtkı ERDOĞAN
   Kışlada Bahar, Gültekin Çeki - Kışlada Bahar

Bülent ECEVİT
   Taka, Doğan Canku - Takalar  

Cahit KÜLEBİ
   Hikâye, Doğan CANKU - Öp Biraz
   Sıvas Yollarında, Yaşar Kurt - Kamyonlar Kavun Taşır

Cahit Sıtkı TARANCI
   Gün Eksilmesin Penceremden, Münir Nurettin Selçuk - Ne Doğan Güne Hükmüm Geçer

Can YÜCEL
   Dargın mıyız - Ezginin Günlüğü - Dargın mıyız
   Değişik, Yapraktı,  Yeni Türkü - Başka Türlü Birşey
   Sevgi Duvarı, Ahmet Kaya - Sevgi Duvarı
   Yapraktı, Yeni Türkü - Başka Türlü Birşey

Constantino KAVAFİS
   Kent, Ezginin Günlüğü - Şehir

Enis Behiç KORYÜREK
   Hatıra, Erol Sayan - Geçsin Günler Haftalar

Enver GÖKÇE
   Başlangıç, Ahmet Kaya - Yusuf Yusuf
   Fakültenin Önü, Grup Baran - Fakültenin Önü
   Görüş Günü, Ezginin Günlüğü - Görüş Günü
   Hastir Lan!, Ahmet Kaya - Gayri Gider Oldum
   Turan Emeksiz, Ahmet Kaya - Katlime Ferman
   Meri Kekligim, Ahmet Kaya - Kore Dağları

Faruk Nafiz ÇAMLIBEL
   Bahçemde Açılmaz Seni Görmezse Çiçekler,  Münir Nurettin Selçuk - Bahçemde Açılmaz Seni Görmezse Çiçekler

Federico Garcia LORCA
   Şaşırtı, Ezginin Günlüğü - Şaşırtı

Halim Şefik GÜZELSON
   Balık Ağzı, Ahmet Kaya - Kılıç Balığının Öyküsü

Hasan Hüseyin KORKMAZGİL
   Amenna, Ahmet Kaya - Amenna
   Acılara Tutunmak, Ahmet Kaya - Acılara Tutunmak
   Berivan, Grup Yorum
   Güzel Günler, Ahmet Kaya - Güzel Günler
   Halay Havası, Ahmet Kaya - Halay Havası
   Haramiler, Ahmet Kaya - Haramiler
   Kadınlar, Ahmet Kaya - Kadınlar
   Kerbelâ Uzak Değil - Grup Yorum - Munzur Dağı
   Haziranda Ölmek Zor, Grup Yorum - Haziranda Ölmek Zor
   Şiddet, Ahmet Kaya - Şiddet
   Ortadoğu, Ahmet Kaya - Ortadoğu
   Temmuz, Grup Baran - Temmuz

Gülten AKIN
   Büyü, Grup Yorum - Büyü

Kemal BURKAY
   Gülümse, Sezen Aksu - Gülümse
   Sonbahardan Çizgiler (Tutsaklar), Yeni Türkü - Sonbahardan Çizgiler (Mamak Türküsü)

Kemal ÖZER
   Zonguldak, Grup Yorum - Madenciden

Kemalettin KAMU
   Gurbet, Yıldırım Gürses - Gurbet O Kadar Acı ki

Konstantin SİMONOV
   Bekle Beni, Ezginin Günlüğü - Bekle Beni

Mehmet Akif ERSOY
   Cenk Marşı, Ahmet Kaya - Uğurlar Ola
   İstiklal Marşı - Osman Zeki ÜNGÖR

Melih Cevdet ANDAY
   Anı, Zülfü Livaneli - Bir Çift Güvercin Havalansa

Murathan MUNGAN
   Aşk Yeniden, Yeni Türkü - Aşk Yeniden
   Çember, Yeni Türkü - Çember
   Fırtına, Yeni Türkü - Fırtına
   Göç Yolları, Yeni Türkü - Göç Yolları
   Maskeli Balo, Yeni Türkü - Maskeli Balo
   Olmasa Mektubun, Yeni Türkü - Olmasa Mektubun
   Telli Telli - Yeni Türkü - Telli Telli
   İstesen Hiç Başlamasın, Yeni Türkü - İstesen Hiç Başlamasın

Nâzım HİKMET
   Asker Kaçakları, Grup Yorum - Asker Kaçakları
   Ceviz Ağacı, Cem Karaca - Ceviz Ağacı
   Güneşi İçenlerin Türküsü, Grup Baran - Güneşi İçenlerin Türküsü
   Japon Balıkçısı, Ezginin Günlüğü - Ölüdeniz
   Karlı Kayın Ormanında, Zülfü Livaneli - Karlı Kayın Ormanında
   Kız Çocuğu, Zülfü Livaneli - Hiroşima
   Seni Düşünmek Güzel Şey, Ezginin Günlüğü - Seni Düşünmek Güzel Şey
   Salkımsöğüt, Grup Baran - Salkımsöğüt
   Şeyh Bedrettin Destanı, Ahmet Kaya - Şeyh Bedrettin
   Vapur, Zülfü Livaneli, Bir Vapur Geçer  
   Veda, Grup Yorum - Veda

Nevzat ÇELİK
   Neyleyim, Ahmet Kaya - Neyleyim
   Sıcak Saklayın Gecelerimi, Grup Yorum
   Sıcak Saklayın Gecelerimi, Ahmet Kaya - Geleceğim
   Şafak Türküsü, Ahmet Kaya - Şafak Türküsü
   Tutuşur Dizelerim, Ahmet Kaya - Tutuşur Dizelerim
   Zeytin Karası, Ahmet Kaya - Zeytin Karası

Nihat BEHRAM
   Denizin Ardı Özgürlük,  Ahmet Kaya - Denizin Ardı Özgürlük
   Doruklara Sevdalandım, Ahmet Kaya - Doruklara Sevdalandım

Oktay RİFAT
   Ağıt, Ezginin Günlüğü - Ağıt
   Yaprak, Ezginin Günlüğü - Yaprak

Orhan Veli KANIK
   Ayrılış, Ezginin Günlüğü - Ayrılış
   Dalgacı Mahmut, Yeni Türkü - Dalgacı Mahmut
   Gün Olur, Zülfü Livaneli - Gün Olur
   Hürriyete Doğru, Ezginin Günlüğü - Hürriyete Doğru
   İstanbul'u Dinliyorum, Zülfü Livaneli, İstanbul'u Dinliyorum  
   Kumru, Ezginin Günlüğü - Kumru
   Macera, Ahmet Kaya - Macera

Ömer HAYYAM
   Yaş Yetmiş, Ezginin Günlüğü - Yaş Yetmiş

Paul ELUARD
   Hürriyet, Zülfü Livaneli, Özgürlük  

Paul VALERY
   Cin, Ezginin Günlüğü - Cin

Refik DURBAŞ
   Çırak Aranıyor, Zülfü Livaneli - Sevda Ne Yana Düşer Usta
   Hücremde Ayışığı, Grup Baran - Rüzgar

Sabahattin ALİ
   Dağlar, Sezen Aksu - Dağlardır Dağlar 
   Hapishane Şarkısı - 3, Ahmet Kaya - Geçmiyor Günler 
   Hapishane Şarkısı - 5, Edip Akbayram - Aldırma Gönül 
   Kara Yazı, Ahmet Kaya - Kara Yazı
   Kız Kaçıran, Ahmet Kaya - Kızkaçıran
   Leylim Ley, Zülfü Livaneli - Leylim Ley

Sait Faik ABASIYANIK
   Şimdi Sevişme Vakti, Ezginin Günlüğü - Şimdi Sevişme Vakti

Şeyh GALİP
   Su Uyur, Ezginin Günlüğü - Su Uyur

Şükran KURDAKUL
   Al Beni Sevecenliğine, Ezginin Günlüğü - Al Beni Sevecenliğine
   Nöbetçi, Ezginin Günlüğü - Nöbetçi

Turgay FİŞEKÇİ
   Yıldızlar, Yeni Türkü - Yıldızlar
   Yitik Bahar, Yeni Türkü - Yitik Bahar

Tuğrul Asi BALKAR
   Felluce: Mahşer Menzili, Grup Yorum - Felluce

Ülkü TAMER
   Ağıt, Grup Yorum - Düşenlere
   Gül Dikeni, Ahmet Kaya - Gül Dikeni
   Üşür Ölüm Bile, Ahmet Kaya - Üşür Ölüm Bile

Ümit Yaşar OĞUZCAN
   Ayrılanlar İçin, Timur Selçuk - Ayrılanlar İçin
   Beni Kör Kuyularda Merdivensiz Bıraktın, Münir Nurettin Selçuk - Beni Kör Kuyularda Merdivensiz Bıraktın
   Beyaz Güvercin, Timur Selçuk - Beyaz Güvercin
   Bir Gece Ansızın Gelebilirim, Rüştü Şardağ - Bir Gece Ansızın Gelebilirim
   Birgün, Rüştü Şardağ - Birgün
   Dost Bildiklerim, Muzaffer Özpınar - Dost Bildiklerim

Vedat TÜRKALİ
   İstanbul, Grup Baran - Bekle Bizi İstanbul

William SHAKESPEARE
   Unut Gitsin, Ezginin Günlüğü - Unut Gitsin
   66. Sone, Ezginin Günlüğü - Vazgeçtim

Yahya Kemal BEYATLI
   Bir Başka Tepeden, Münir Nurettin Selçuk - Bir Başka Tepeden
   Endülüs'te Raks, Münir Nurettin Selçuk - Endülüs'te Raks
   Kandilli Yüzerken Uykularda, Münir Nurettin Selçuk - Kandilli Yüzerken Uykularda
   Rindlerin Akşamı, Münir Nurettin Selçuk - Rindlerin Akşamı

Yılmaz ODABAŞI 
   Diyarbakır Hasreti, Ahmet Kaya - Diyarbakır Hasreti
   Yakarım Geceleri, Ahmet Kaya - Yakarım Geceleri

Yusuf HAYALOĞLU
   Adı Yılmaz, Ahmet Kaya - Adı Yılmaz
   Ayrılığın Hediyesi, Ahmet Kaya - Ayrılığın Hediyesi
   Başım Belada, Ahmet Kaya - Başım Belada
   Başkaldırııyorum, Ahmet Kaya - Başkaldırıyorum
   Beni Vur, Ahmet Kaya - Beni Vur
   Bir Acayip Adam, Ahmet Kaya - Bir Acayip Adam
   Bir Anka Kuşu, Ahmet Kaya - Bir Anka Kuşu
   Bir Veda Havası, Ahmet Kaya - Bir Veda Havası
   Birazdan Kudurur Deniz, Ahmet Kaya - Birazdan Kudurur Deniz
   Biz Üç Kişiydik, Ahmet Kaya - Biz Üç Kişiydik
   Bize Kalan, Ahmet Kaya - Bize Kalan
   Bu Yalnızlık Benim, Ahmet Kaya - Bu Yalnızlık Benim
   Dağlarda Kar Olsaydım, Ahmet Kaya - Dağlarda Kar Olsaydım
   Demedim mi Haydar, Ahmet Kaya - Demedim mi Haydar
   Dokunma Yanarsın, Ahmet Kaya - Dokunma Yanarsın
   Diyarbakır Türküsü, Ahmet Kaya - Diyarbakır Türküsü
   Entel Maganda, Ahmet Kaya - Entel Maganda
   Fosso Nejdat, Ahmet Kaya - Fosso Nejdat
   Giderim, Ahmet Kaya - Giderim
   Hani Benim Gençliğim, Ahmet Kaya - Hani Benim Gençliğim
   İçerden Çıkan Adam, Ahmet Kaya - İçerden Çıkan Adam
   İyimser Bir Gül, Ahmet Kaya - İyimser Bir Gül
   Kaçak ve Anne, Ahmet Kaya - Kaçak ve Anne
   Kaçakçı Kurban, Ahmet Kaya - Kaçakçı Kurban
   Kalan Kalır, Ahmet Kaya - Kalan Kalır
   Kardelenler Açınca, Ahmet Kaya - Kardelenler Açınca
   Kod Adı: Bahtiyar, Ahmet Kaya - Kod Adı: Bahtiyar
   Nereden Bileceksiniz, Ahmet Kaya - Nereden Bileceksiniz
   O Vahşi At, Ahmet Kaya - O Vahşi At
   Sen Yanma Diye, Ahmet Kaya - Sen Yanma Diye
   Tezgahtar Nebahat, Ahmet Kaya - Tezgahtar Nebahat
   Yetiş Nerdesin, Ahmet Kaya - Yetiş Nerdesin
   Yüreğim Kanıyor, Ahmet Kaya - Yüreğim Kanıyor